CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/3182

DECRET 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat

órgano emisor: DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES
publicación: D.O.G.C. num. 3999 - 30/10/2003
entrada en vigor: 30/12/2003
norma derogada: 09/10/2009
Norma derogada a partir del dia 9 d'octubre de 2009, per Decret 55/2009, de 7 d'abril.

Formación Recomendada