CARGANDO...

TS, Sala Primera, de lo Civil, de 13 de febrero de 1995

SP/SENT/10093