CARGANDO...

TS, Sala Primera, de lo Civil, de 13 de octubre de 1982

SP/SENT/1126