CARGANDO...
 • Clasificadores del documento
  • PROPIETAT HORITZONTAL
    • Acords Junta
      • Notificació
    • Junta de Propietaris
      • Acta
      • Convocatòries

Juzgado de 1.ª Instancia Barcelona, n.º 30, de 8 de mayo de 2007. Con Comentarios

SP/SENT/116934

Recurso 734/2006. Ponente: ROBERTO GARCÍA CENICEROS.

Es considera vàlid el certificat de l'administrador en què consta que tots els copropietaris van ser degudament convocats per a la celebraciò de la Junta i que a tots ells se'ls va remetre posteriorment l'acta 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos