CARGANDO...
 • Clasificadores del documento
  • PROPIETAT HORITZONTAL
    • Acords Junta
      • Privació Dret de Vot

AP Tarragona, Sec. 1.ª, 236/2008, de 19 de mayo

SP/SENT/174233

Recurso 1/2008. Ponente: ANTONIO CARRIL PAN.

Tots els acords atesos a la Junta de propietaris són nuls perquè la representant de la propietària va ser privada il·legítimament del seu dret a participar 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos