CARGANDO...

TS, Sala Primera, de lo Civil, de 5 de octubre de 1983

SP/SENT/1799