CARGANDO...

TS, Sala Primera, de lo Civil, de 2 de abril de 1993

SP/SENT/7150