CARGANDO...
 • Clasificadores del documento
  • PROPIETAT HORITZONTAL
    • Elements Privatius
      • Servituds
        • Instal·lació Ascensor
    • Servituds
      • Elements Privatius
      • Instal·lació Ascensor

AP Barcelona, Sec. 17.ª, 14/2005, de 24 de enero

SP/SENT/93534

Recurso 706/2004. Ponente: MARIA DOLORS MONTOLIO SERRA.

Indemnització per perjudicis causats per la instal·lació de l'ascensor 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos