CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/11660

ORDE do 1 de abril de 2013 pola que se aproba o modelo de informe social unificado para a área de dependencia, discapacidade e promoción da autonomía persoal e se aproba a súa utilización no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia

órgano emisor: CONSEJERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR
publicación: D.O.G. num. 69 - 10/04/2013
entrada en vigor: 10/07/2013