CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/11692

DECRETO 59/2013, do 14 de marzo, polo que se desenvolve a Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, en materia de execución e explotación de infraestruturas hidráulicas

órgano emisor: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
publicación: D.O.G. num. 73 - 16/04/2013
entrada en vigor: 06/05/2013
Usuario:0