CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/3181

DECRET 244/2005, de 8 de novembre, d'actualització del Pla per al dret a l'habitatge 2004-2007

órgano emisor: DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
publicación: D.O.G.C. num. 4507 - 10/11/2005
entrada en vigor: 11/11/2005
La vigencia de la presente disposición ha sido prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2008, por Decreto 288/2007, de 24 de diciembre

Corrección de errores. (DOGC n.º 37212, de 17 de noviembre de 2005).

Les referències que es fan a la present disposició al Reial decret 801/2005, d'1 de juliol, s'han d'entendre referides al Reial decret 2066/2008, de 12 de desembre.

Les referències que es fan a la present disposició a la Direcció General d'Habitatge s'han d'entendre referides al Servei d'Avaluació i Qualificació de l'Habitatge Protegit de la Direcció General de Promoció de l'Habitatge, pel que fa a la demarcació de Barcelona, i als serveis territorials d'Habitatge de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre de la Secretaria d'Habitatge, segons les competències atribuïdes als esmentats serveis en els respectius àmbits territorials.

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave


Si deseas acceder a todos los documentos
Si solo deseas descargarte este documento

Para solicitar más información, pulsa aquí y nos pondremos en contacto contigo.

Productos Recomendados