CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/3924

16/1994 LEGEA, ekainaren 30ekoa, Euskal Herriko Natura Babestekoa

órgano emisor: XEDAPEN OROKORRAK
publicación: B.O.P.V. num. 142 - 27/07/1994
entrada en vigor: 16/08/1994
norma derogada: 20/05/2014
Norma derogada a partir del día 20 de mayo de 2014 por Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril (SP/LEG/14550)

Formación Recomendada

Productos Recomendados