CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/3936

LEI 12/1984, do 28 de decembro, do estatuto galego do consumidor e usuario

órgano emisor: PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA
publicación: D.O.G. num. 23 - 01/02/1985
entrada en vigor: 02/02/1985
Norma derogada a partir del día 1 de mayo de 2012 por Ley 2/2012, de 28 de marzo (SP/LEG/9149).

Formación Recomendada

Productos Recomendados