CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/3937

LEI 11/1997, do 22 de agosto, xeral do deporte de Galicia

órgano emisor: PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA
publicación: D.O.G. num. 170 - 04/09/1997
entrada en vigor: 05/09/1997
norma derogada: 14/04/2012
Norma derogada a partir del día 14 de abril de 2012 por Ley 3/2012, de 2 de abril (DOG n.º 71, de 13 de abril de 2012).

Formación Recomendada

Productos Recomendados