CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/3939

LEI 1/1993, do 13 de abril, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade

órgano emisor: PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA
publicación: D.O.G. num. 75 - 22/04/1993
entrada en vigor: 23/04/1993