CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/3940

DECRETO 153/1998, do 2 de abril, polo que se aproba o regulamento que desenvolve a Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección dos animais domésticos e salvaxes en catividade.

órgano emisor: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
publicación: D.O.G. num. 107 - 05/06/1998
entrada en vigor: 25/06/1998