CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/3950

LLEI 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics

órgano emisor: PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT
publicación: D.O.G.V. num. 4454 - 06/03/2003
entrada en vigor: 06/06/2003
norma derogada: 11/12/2010
Norma derogada a partir del día 11 de diciembre de 2010 por Ley 14/2010, de 3 de diciembre.

Formación Recomendada

Productos Recomendados