CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/4993

39/2008 DEKRETUA, martxoaren 4koa, babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzkoa

órgano emisor: DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES
publicación: B.O.P.V. num. 59 - 28/03/2008
entrada en vigor: 29/03/2008

Formación Recomendada

Productos Recomendados