CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/5123

ORDE do 12 de febreiro de 2009 pola que se establece o modelo normalizado de solicitude de recoñecemento do dereito á asistencia xurídica gratuíta

órgano emisor: CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA
publicación: D.O.G. num. 33 - 17/02/2009
entrada en vigor: 18/02/2009

Formación Recomendada

Productos Recomendados