CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/5505

DECRET 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial

órgano emisor: DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
publicación: D.O.G.C. num. 5419 - 13/07/2009
entrada en vigor: 14/07/2009

Formación Recomendada

Productos Recomendados