CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/5605

LEI 18/2008, do 29 de decembro, de vivenda de Galicia

órgano emisor: PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA
publicación: D.O.G. num. 13 - 20/01/2009
entrada en vigor: 20/04/2009
norma derogada: 13/08/2012
La presente disposición ha sido derogada a partir de 13 de agosto de 2012, por Ley 8/2012, de 29 de junio.

Formación Recomendada

Productos Recomendados