CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/6056

DECRETO 1/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia e a adxudicación das vivendas protexidas, así como das acollidas a programas de acceso á vivenda con axudas públicas

órgano emisor: CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
publicación: D.O.G. num. 13 - 21/01/2010
entrada en vigor: 22/01/2010
Corrección de errores (BOE nº 18, de 22 de enero de 2010)

Formación Recomendada

Productos Recomendados