CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/6221

DECRET LEGISLATIU 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme

órgano emisor: DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
publicación: D.O.G.C. num. 4436 - 28/07/2005
entrada en vigor: 29/07/2005
norma derogada: 06/08/2010
Norma derogada a partir del dia 6 d'agost de 2010 per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.