CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/6263

LEI 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia

órgano emisor: PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA
publicación: D.O.G. num. 252 - 31/12/2002
entrada en vigor: 01/01/2003
norma derogada: 19/03/2016
Norma derogada a partir del día 19 de marzo de 2016 por Ley 2/2016, de febrero (SP/LEG/19425)