CARGANDO...

AP Barcelona, Sec. 8.ª, 1031/2003, de 12 de diciembre

SP/SENT/89223

Recurso 447/2003. Ponente: D. JESUS MARIA BARRIENTOS PACHO.

Acusado que acosa a víctima mandándole cartas obscenas, correos electrónicos y seguimientos siendo aplicable delito contra la integridad moral 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
Aplicación eximente incompleta de alteración psiquica en sus acciones de acoso a la víctima, a los delitos en los que ha influido la enfermendad pero no en los demás 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Penal nº 20 de Barcelona con fecha 7 de agosto de 2003 se dictó sentencia en el Procedimiento Abreviado del margen, en cuyo relato histórico se declaraba como hechos probados los siguientes:
"FETS PROVATS. Considero provat i així ho declaro:
Primer. Que Luis Enrique, major d'edat i sense antecedents penals, en data no especificada de l' any 1997 i mitjançant un anunci en premsa, es va unir a un grup de gent jove als quals els unia la finalitat de fer amistats, de sortir i de divertir-se, grup en que ja s 'hi trobava Cecilia des del mar<; de 1997, i a qui Luis Enrique va conèixer i ben aviat va demanar-li mantenir relacions de tipus sentimental i afectiu, les relacions les quals varen ésser rebutjades per Cecilia en no tenir el mateix tipus de sentiments envers el!. Des de llavors, Luis Enrique va seguir-la en múltiples ocasions pel carrer, anant en diverses vegades a buscar-la a la sortida de la Universitat malgrat el manifest i exprés desig de Cecilia de que no ho fes, espiant-la en tots els seus moviments i activitats quotidians, fent reiterades trucades telefòniques al domicili d'aquesta, tot i haver-li demanat que no li truqués més, o enviant-li múltiples cartes de tipus amorós, d'amistat o d'intimitat. Entre moltes cartes, el 3 d'octubre de 1997 li va enviar una extensa missiva d'onze folis (ff.49 a 59 de les actuacions) en que entre d'altres extrems que es donen per re
produïts (fonamentalment la seva propia biografia relatant que anava a estudiar psicologia -i els seus perquès-, la seva malaltia d'autisme de petit que diu que Cecilia esperava que li demostrés, les seves vacances des del 16 d'agost -dia en que «a les 7.45 vaig passar pel davant del teu domicili, la teva mare em va veure»-, les festes a Ta1am, el que pensa de Laura i les seves repetides trucades, els somnis de dedicar-se a curar autistes

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave


Si deseas acceder a todos los documentos
Si solo deseas descargarte este documento

Para solicitar más información, pulsa aquí y nos pondremos en contacto contigo.

Productos Recomendados