CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/10291

123/2003 FORU DEKRETUA, maiatzaren 19koa, erabilera kolektiboko igerilekuen baldintza tekniko-sanitarioak ezartzen dituena

órgano emisor: DEPARTAMENTO DE SALUD
publicación: B.O.N. num. 83 - 02/07/2003
entrada en vigor: 03/08/2003
Corrección de errores. (BON n.º 125, de 30 de septiembre de 2003).