CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/11586

INSTRUCIÓN 2/2013, do 19 de marzo, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, sobre a interpretación e aplicación do Regulamento de instalacións térmicas en edificios (RITE) respecto da temperatura e caudal de auga quente sanitaria (AQS) determinados polo Código técnico da edificación (CTE)

órgano emisor: CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
publicación: D.O.G. num. 69 - 10/04/2013
entrada en vigor: 12/08/2019
Norma revocada y sin sin efecto a partir del día 12 de agosto de 2019, aplicándose el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (SP/LEG/6054), por Resolución de 31 de julio de 2019 (SP/LEG/27153).

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave


Si deseas acceder a todos los documentos
Si solo deseas descargarte este documento

Para solicitar más información, pulsa aquí y nos pondremos en contacto contigo.

Formación Recomendada

Productos Recomendados