CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/14054

250/2003 DEKRETUA, urriaren 21ekoa, etxebizitzarako Eraikinaren Liburua arautzen duena

órgano emisor: ETXEBIZITZA ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA
publicación: B.O.P.V. num. 230 - 25/11/2003
entrada en vigor: 26/05/2004