CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/14056

AGINDUA, 2003ko urriaren 22koa, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, etxebizitzarako Eraikinaren Liburua osatzen duten dokumentuen ereduak onartzen dituena

órgano emisor: ETXEBIZITZA ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA
publicación: B.O.P.V. num. 230 - 25/11/2003
entrada en vigor: 26/11/2003