CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/7343

CIRCULAR 2/2011, de 4 de marzo, a entidades de crédito, sobre coeficiente de financiación mayorista

órgano emisor: BANCO DE ESPAÑA
publicación: B.O.E. num. 55 - 05/03/2011
entrada en vigor: 06/03/2011
norma derogada: 01/01/2013
La presente circular ha sido derogada a partir de 1 de enero de 2013, por Circular 7/2012, de 30 de noviembre,