CARGANDO...
 • Clasificadores del documento
  • APARTAMENTOS TURÍSTICOS
    • Comunidades de Propietarios
      • Actividad Molesta
  • PROPIETAT HORITZONTAL
    • (*General) Propietat Horitzontal
      • Objecte
    • Apartaments turístics
    • Despeses Comunes
      • Acord Previ Junta

Encuesta Jurídica. Julio 2013

SP/DOCT/17679

Possibilitat de destinar els habitatges a usos turístics I. La Junta de propietaris pot adoptar, per les 4/5 parts, la prohibició de destinar els habitatges a aquests usos? Podria afectar les entitats que s'hi destinen actualment o cal el consentiment del propietari afectat? II. És procedent acordar l'increment en la participació de les despeses per un ús desproporcionat dels elements i serveis comuns?

Coordinador: Joan Cremades Morant. President de la Secció 13a de l’Audiència Provincial de Barcelona