CARGANDO...

Consulta. Mayo 2017

SP/CONS/88287

Impossibilitat de poder adoptar un acord de majoria simple per no atènyer la doble de quotes i nombre