CARGANDO...

Encuesta Jurídica. Marzo 2016

SP/DOCT/19820

Segons l'art. 553-4.4 CCCat, la meritació d'interessos sobre els crèdits de la Comunitat contra els propietaris deutors ha de ser aprovada i liquidada prèviament en un acord de Junta o la seva liquidació pot ser exigida automàticament des del moment en què no s'ha efectuat el pagament corresponent? En qualsevol cas, quin seria l'interès exigible?

Coordinador: Joan Cremades Morant. President de la Secció 13a de l’Audiència Provincial de Barcelona