Consell de Redacció
Bozalongo Antoñanzas, Ana
Advocada. Assessora Jurídica del Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona
Carril Pan, Antonio
President de la Secció 1a de l'Audiència Provincial de Tarragona
Cremades Morant, Joan
President de la Secció 13a de l'Audiència Provincial de Barcelona
Fuentes Lojo Lastres, Alejandro
Advocat
Gomis i Masqué, Àngels
Magistrada de la Secció 13a de l'Audiència Provincial de Barcelona
Guilanyà Foix, Albert
President de la Secció 2a de l'Audiència Provincial de Lleida
Lacaba Sánchez, Fernando
President de l'Audiència Provincial de Girona
Llebaría Samper, Sergio
Advocat. Catedràtic de Dret Civil d'ESADE. Vocal del Ple de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya
Seguí Puntas, Jordi
Magistrat de la Secció 16a de l'Audiència Provincial de Barcelona
Vendrell Santiveri, Enrique
Abogado
Yúfera Sales, Pedro L.
Advocat. Degà emèrit de l'I·llustre Col·legi d'Advocats de Barcelona
Departamento Jurídico de Sepín
Torres López, Alberto
Director Jurídico
Polo Portilla, M.ª José
Directora Técnica